WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Nauczanie papieskie o Wielkim Poście

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2015


Co roku papież kieruje do nas orędzie na Wielki Post; ponadto w tym okresie wielokrotnie przybliża nam treść tego czasu, ponawiając wezwanie do pokuty i nawrócenia. Również biskupi poszczególnych diecezji chętnie podejmują te wątki w swoim nauczaniu.


Poniżej - linki do wybranych tekstów. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:
Zapraszamy także do poszczególnych działów w naszej Czytelni, w których znajdziesz propozycje opracowań, ułatwiających owocne i głębokie przeżywanie okresu Wielkiego Postu. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:

Nauczanie papieskie

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Papieskie orędzia na Wielki Post

Benedykt XVI
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam
Orędzie na Wielki Post 2013 r.
Benedykt XVI
Troszczmy się o siebie wzajemnie,
by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków
Orędzie na Wielki Post 2012 r.
Benedykt XVI
Z Chrystusem jesteście pogrzebani w chrzcie,
z Nim jesteście także wskrzeszeni
Orędzie na Wielki Post 2011 r.
Benedykt XVI
Jawną się stała sprawiedliwość Boża
przez wiarę w Jezusa Chrystusa
Orędzie na Wielki Post 2010 r.
Benedykt XVI
Post pomoże nam otworzyć serca na miłość Boga i bliźniego
Orędzie na Wielki Post 2009 r.
Benedykt XVI
Chrystus dla was stał się ubogim
Orędzie na Wielki Post 2008 r.
Benedykt XVI
Będą patrzeć na Tego, którego przebili
Orędzie na Wielki Post 2007 r.
Benedykt XVI
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi
Orędzie na Wielki Post 2006 r.
 
Jan Paweł II
Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi
Orędzie na Wielki Post 2005 r.
Jan Paweł II
A kto by jedno takie dziecko
przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje
Orędzie na Wielki Post 2004 r.
Jan Paweł II
Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu
Orędzie na Wielki Post 2003 r.
Jan Paweł II
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
Orędzie na Wielki Post 2002 r.
Jan Paweł II
Miłość nie pamięta złego
Orędzie na Wielki Post 2001 r.
Jan Paweł II
Ja jestem z wami aż do skończenia świata
Orędzie na Wielki Post 2000 r.
Jan Paweł II
Pan przygotuje ucztę dla wszystkich ludów
Orędzie na Wielki Post 1999 r.
Jan Paweł II
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
bo byłem ubogi i opuszczony, a przyjęliście Mnie!
Orędzie na Wielki Post 1998 r.

Katechezy podczas audiencji generalnych

Benedykt XVI
Aż nastanie nowy świt
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 22 lutego 2012 r.
Benedykt XVI
Post i jałmużna są "dwoma skrzydłami modlitwy"
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 9 marca 2011 r.
Benedykt XVI
Nawrócenie oznacza dążenie
do wysokiej miary życia chrześcijańskiego
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 17 lutego 2010 r.
Benedykt XVI
Czas stawania się na nowo chrześcijanami
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 6 lutego 2008 r.
Benedykt XVI
Przekazujmy miłość Chrystusa naszym bliźnim
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 21 lutego 2007 r.
 
Jan Paweł II
Pojednajmy się z Bogiem
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 5 marca 2003 r.
Jan Paweł II
Miłość Boga czeka na odpowiedź człowieka
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 13 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Trwajmy przy Chrystusie
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 28 lutego 2001 r.
Jan Paweł II
Sakrament pokuty darem Chrystusa Zmartwychwstałego
Przemówienie do uczestników kursu
zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 31 marca 2001 r.
Jan Paweł II
Pojednajmy się z Bogiem i braćmi
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 8 marca 2000 r.
Jan Paweł II
Sakrament pojednania w Roku Wielkiego Jubileuszu
Przemówienie do uczestników kursu
zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 13 marca 1999 r.
Jan Paweł II
Czas przygotowania Kościoła do Paschy
Audiencja generalna w Środę Popielcową, 25 lutego 1998 r.

Rozważania przed modlitwą "Anioł Pański"

Benedykt XVI
W Bogu odnajdziemy prawdziwy pokój i radość
Anioł Pański, 18 marca 2012 r.
Benedykt XVI
Przemoc nigdy nie służy ludzkości
Anioł Pański, 11 marca 2012 r.
Benedykt XVI
Jezus światłością, która nigdy nie gaśnie
Anioł Pański, 4 marca 2012 r.
Benedykt XVI
W obecności Boga na pustyni
Anioł Pański, 26 lutego 2012 r.
Benedykt XVI
Chrystus obala mur śmierci
Anioł Pański, 10 kwietnia 2011 r.
Benedykt XVI
Mocą Chrystusa zwyciężajmy zło i czyńmy dobro
Anioł Pański, 3 kwietnia 2011 r.
Benedykt XVI
Wszechmocna Miłość szanuje wolność człowieka
Anioł Pański, 27 marca 2011 r.
Benedykt XVI
Blask boskiej chwały Jezusa
Anioł Pański, 20 marca 2011 r.
Benedykt XVI
Najcięższą niewolą jest grzech
Anioł Pański, 13 marca 2011 r.
Benedykt XVI
Chrystus i sprawa człowieka
Anioł Pański, 28 marca 2010 r.
Benedykt XVI
Bądźmy bezkompromisowi wobec grzechu,
ale wyrozumiali dla ludzi
Anioł Pański, 21 marca 2010 r.
Benedykt XVI
Miłosierny Ojciec nigdy nie przestaje nas kochać
Anioł Pański, 14 marca 2010 r.
Benedykt XVI
Bóg jest dobry i nie chce dla człowieka zła
Anioł Pański, 7 marca 2010 r.
Benedykt XVI
Tylko Jezusa trzeba słuchać zawsze
Anioł Pański, 28 lutego 2010 r.
Benedykt XVI
Boga nigdy nie można wystawiać na próbę
Anioł Pański, 21 lutego 2010 r.
Benedykt XVI
Przyjrzyjcie się waszemu życiu w świetle miłości Ojca
Anioł Pański, 8 marca 2009 r.
Benedykt XVI
Bóg posyła aniołów, by nas wspierali
Anioł Pański, 1 marca 2009 r.
Benedykt XVI
Śmierć ciała jest snem, a Bóg może nas obudzić
Anioł Pański, 9 marca 2008 r.
Benedykt XVI
Uzdrowienie jest nowym stworzeniem
Anioł Pański, 2 marca 2008 r.
Benedykt XVI
Bóg jest spragniony naszej wiary i naszej miłości
Anioł Pański, 24 lutego 2008 r.
Benedykt XVI
"Przemienieni w nadziei"
Anioł Pański, 17 lutego 2008 r.
Benedykt XVI
Duchowa walka ze złem
Anioł Pański, 10 lutego 2008 r.
Benedykt XVI
Odkryjmy piękno nawrócenia
Anioł Pański, 11 marca 2007 r.
Benedykt XVI
Modlitwa w życiu chrześcijanina
Anioł Pański, 4 marca 2007 r.
Benedykt XVI
Kontemplujmy z wiarą Ukrzyżowanego
Anioł Pański, 25 lutego 2007 r.
Benedykt XVI
Śmiało do świętości
Anioł Pański, 5 marca 2006 r.
Benedykt XVI
W pielgrzymce wiary
Anioł Pański, 12 marca 2006 r.
 
Jan Paweł II
Modlitwa źródłem światła i mocy
Anioł Pański, 7 marca 2004 r.
Jan Paweł II
Miłość Kościoła do dzieci
Anioł Pański, 29 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Czas nawrócenia i pojednania
Anioł Pański, 22 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Modlitwa źródłem światła i mocy
Anioł Pański, 7 marca 2004 r.
Jan Paweł II
Błagajmy Boga o nawrócenie serc
Anioł Pański, 23 lutego 2003 r.
Jan Paweł II
Aby uniknąć wojny
Anioł Pański, 2 marca 2003 r.
Jan Paweł II
Aby pokonać szatana
Anioł Pański, 9 marca 2003 r.
Jan Paweł II
Walka z szatanem
Anioł Pański, 17 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Czas modlitwy
Anioł Pański, 24 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Chrzest wezwaniem do odnowy
Anioł Pański, 3 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Nie można iść na kompromis
Anioł Pański, 10 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Chrystus nie zwodzi człowieka
Anioł Pański, 4 marca 2001 r.
Jan Paweł II
Papież jest z ludźmi, którzy cierpią
Anioł Pański, 28 marca 1999 r.
Jan Paweł II
Krzyż Chrystusa
Anioł Pański, 14 marca 1999 r.

Homilie papieskie

Benedykt XVI
Wielkopostna droga pokuty i pokory
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 22 lutego 2012 r.
Benedykt XVI
Pojednajcie się z Bogiem
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 9 marca 2011 r.
Benedykt XVI
Brak miłości bliźniego rodzi niesprawiedliwość
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 17 lutego 2010 r.
Benedykt XVI
Post drogą do Pana
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 25 lutego 2009 r.
Benedykt XVI
Nie ma nadziei bez modlitwy
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 6 lutego 2008 r.
Benedykt XVI
Człowiek współczesny potrzebuje wewnętrznej odnowy
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 21 lutego 2007 r.
 
Jan Paweł II
Na wyboistej drodze do świętości
Homilia podczas Liturgii Słowa w bazylice św. Piotra
Środa Popielcowa, 25 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Potrzebne jest nawrócenie do miłości
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 5 marca 2003 r.
Jan Paweł II
Pojednajmy się z Bogiem i braćmi
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 13 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Pojednajcie się z Bogiem
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 28 lutego 2001 r.
Jan Paweł II
Czas odnowy, modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 8 marca 2000 r.
Jan Paweł II
Przez śmierć do pełni życia
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 17 lutego 1999 r.
Jan Paweł II
Niech każde serce otworzy się na Boga
Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Rzymie
Środa Popielcowa, 25 lutego 1998 r.

Biskupi polscy na Wielki Post

abp Stanisław Gądecki
Wskazania pasterskie
dotyczące przepisów pokutnych w Wielkim Poście
kard. Stanisław Dziwisz
Homilia podczas Mszy w Katedrze Wawelskiej
Środa Popielcowa, 22 lutego 2012 r.
abp Wiktor Skworc
List pasterski Wielki Post 2012
abp Józef Michalik
List pasterski na Wielki Post 2012 (format DOC)
kard. Stanisław Dziwisz
Homilia podczas Mszy w Katedrze Wawelskiej
Środa Popielcowa, 9 marca 2011 r.
bp Andrzej Czaja
List pasterski na Wielki Post 2011
bp Stanisław Stefanek TChr
List pasterski na Wielki Post 2011
kard. Stanisław Dziwisz
Homilia podczas Mszy w Katedrze Wawelskiej
Środa Popielcowa, 17 lutego 2010 r.
abp Stanisław Nowak
List pasterski na Wielki Post 2010
abp Stanisław Gądecki
List pasterski na Wielki Post 2010
bp Piotr Libera
Homilia podczas Mszy w katedrze płockiej
Środa Popielcowa, 25 lutego 2009 r.
abp Stanisław Gądecki
List pasterski na Wielki Post 2009
kard. Stanisław Dziwisz
Homilia podczas Mszy w Katedrze Wawelskiej
Środa Popielcowa, 6 lutego 2008 r.
kard. Stanisław Dziwisz
Słowo pasterskie na Wielki Post 2008
kard. Stanisław Dziwisz
Homilia podczas Mszy w Katedrze Wawelskiej
Środa Popielcowa, 21 lutego 2007 r.
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Znów zacząć od nowa z Bogiem
List pasterski na Wielki Post 2007
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Umrzeć w Chrystusie
List pasterski na Wielki Post 2006
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Niech Chrystus rośnie w nas
List pasterski na Wielki Post 2005
wiara.pl
Biskupi polscy na Wielki Post 2005
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Bogu samemu kłaniać się będziesz
List pasterski na Wielki Post 2004
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Kto się w opiekę odda Panu swemu
List pasterski na Wielki Post 2003
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Poznać Chrystusa - pojąć chrześcijaństwo
List pasterski na Wielki Post 2002
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Między kamieniem i chlebem
List pasterski na Wielki Post 2001
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
O Opatrzności Bożej
List pasterski na Wielki Post 1998
kard. Józef Glemp, Prymas Polski
O obronie przed ideologią nowego egoizmu
List pasterski na Wielki Post 1997

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum