Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Pomoc
Wezwanie


Wezwanie rozpoczyna całodzienny cykl modlitwy Liturgią Godzin. Zasadniczo składa się z dwóch części: wersetu Panie, otwórz wargi moje... oraz psalmu z antyfoną.
Wezwanie odmawia się na stojąco albo przed Godziną Czytań, albo przed Jutrznią - w zależności od tego, którą z tych Godzin rozpoczyna się obchody danego dnia liturgicznego. Przewodniczący modlitwie (jeśli taki jest) wypowiada słowa: Panie, otwórz wargi moje, a pozostali uczestnicy odpowiadają: A usta moje będą głosić Twoją chwałę. Podczas słów Panie, otwórz wargi moje należy uczynić znak krzyża na ustach. Tymi słowami, zaczerpniętymi z psalmu 51, Kościół zachęca nas do głoszenia chwały i miłości Bożej.
Po wersecie wprowadzającym odmawia się psalm z jego antyfoną w sposób responsoryjny: najpierw recytuje się antyfonę, potem powtarza się ją, recytuje zwrotkę i znów powtarza antyfonę. Jeśli modli się tylko jedna osoba, może ona antyfonę recytować tylko na początku psalmu, nie powtarzając jej po każdej jego strofie. Antyfona Wezwania zmienia się codziennie i odpowiada konkretnemu dniu liturgicznemu.
Podczas Wezwania odmawia się jeden z czterech psalmów: psalm 95 (Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu), psalm 100 (Wykrzykujcie na cześć Pana), psalm 24 (Do Pana należy ziemia) lub psalm 67 (Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi).
Jeśli któryś z tych psalmów znajduje się w oficjum danego dnia, należy go zastąpić psalmem 95. Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną poprzedza Jutrznię, można go ze słusznej przyczyny opuścić.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum