Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Wyjścia
1, 8-16. 22

Mordowanie niemowląt hebrajskich w Egipcie

Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: "Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju". Ustanowiono nad nim przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie.
Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski te słowa: "Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić; a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu".
Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: "Wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu".Źródło: Wj 1, 8-16. 22
Temat: Mordowanie niemowląt hebrajskich w Egipcie
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 28.12. - świętych Młodzianków, męczenników
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1016
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1027
Monastyczna LG tom I, s. 878


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum