Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Mądrości
6, 12-16; 7, 7-15

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.
Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.
Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano. On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek.Źródło: Mdr 6, 12-16; 7, 7-15
Temat: Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają
Dział LG: Teksty własne - Czerwiec
Obchód: 13.06. - święto św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom III/IV, s. 77


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum