WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Nieszpory i Kompleta należą już do Triduum Paschalnego

Teksty Monastycznej LG
Nieszpory i Kompleta należą już do Triduum Paschalnego

Teksty Liturgia Horarum
Vespers et Completorium - Triduum Sacrum
Internetowa Liturgia Godzin

Kolor szat:
Czwartek, 9 kwietnia 2020
II tydzień psałterza
WIELKI CZWARTEK - MSZA KRZYŻMA

Teksty liturgii Mszy KrzyżmaW związku z trwającą pandemią należy stosować się w roku 2020 do szczegółowych wytycznych i decyzji biskupów diecezjalnych, dotyczących posługi sakramentalnej i obrzędów liturgicznych, dostosowując podane poniżej informacje do obowiązujących w tym roku norm partykularnych.
Na stronach serwisu brewiarz.pl podajemy kompletne teksty liturgiczne, bez uwzględniania tegorocznych zmian i ograniczeń.

Przeczytaj dokumenty liturgiczno-duszpasterskie na czas epidemii koronawirusa

W Wielki Czwartek w kościele katedralnym zbierają się kapłani i lud z danej diecezji, by pod przewodnictwem swojego biskupa sprawować uroczystą Mszę, zwaną Mszą Krzyżma. Sprawuje się ją tylko w kościołach katedralnych w godzinach przedpołudniowych.
W czasie tej liturgii biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo. Msza Krzyżma nie należy jeszcze do Triduum Paschalnego - trwa Wielki Post. Ten obchód liturgiczny jest szczególną manifestacją jedności Kościoła, ukazuje pełnię władzy kapłańskiej biskupa i jedności z nim wszystkich kapłanów. Dlatego wszyscy kapłani zaproszeni są do koncelebry tej Mszy. Wypada, aby kapłani, którzy uczestniczą w tej Mszy albo ją koncelebrowali, albo przyjęli w niej Komunię świętą pod dwiema postaciami.
Poświęconych olejów używa się do niektórych sakramentów (krzyżmo: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu; olej chorych: do sakramentu namaszczenia chorych) oraz do różnych poświęceń dokonywanych przez biskupa (poświęcenie kościoła, ołtarza i in.).
W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości. Pismo Święte mówi o namaszczeniach królewskich, kapłańskich i prorockich. W szczególny sposób został namaszczony Duchem Świętym Mesjasz - Jezus Chrystus.
Jeżeli w Wielki Czwartek trudno jest zgromadzić duchowieństwo i lud wokół biskupa, można to błogosławieństwo odprawić w jednym z poprzednich dni, lecz blisko Wielkanocy. Zawsze używa się specjalnego formularza mszalnego. W homilii biskup wzywa kapłanów do zachowania wierności powołaniu i zaprasza ich do publicznego odnowienia przyrzeczeń złożonych w dniu święceń.
Zgodnie ze zwyczajem liturgii łacińskiej, błogosławieństwo oleju chorych odbywa się przed zakończeniem Modlitwy eucharystycznej, błogosławieństwo oleju katechumenów i konsekracja krzyżma - po Komunii. Ze względów duszpasterskich wolno cały obrzęd błogosławieństwa odprawić po liturgii słowa, zachowując podany porządek.

Ze względu na dość dużą ilość tekstów liturgicznych towarzyszących tej celebracji, podzieliliśmy je na następujące części:

Obrzędy wstępne i liturgia Słowa
Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich
Procesyjne przyniesienie darów
Liturgia Eucharystyczna
Błogosławieństwo oleju chorych i Komunia święta
Błogosławieństwo oleju katechumenów
Konsekracja Krzyżma i obrzędy końcowe


Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin - © Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum