Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Dodatek
Dekret Kongregacji Kultu Bożego

Prot. nr 1000/71

Na podstawie dawnego zwyczaju Kościół sprawuje w ciągu dnia Liturgię Godzin. W ten sposób wypełnia nakaz Pana, aby zawsze się modlić, a jednocześnie wielbi Boga Ojca i błaga o zbawienie świata.
Sobór Watykański II, wysoko ceniąc tradycyjną praktykę Kościoła i pragnąc ją odnowić, zatroszczył się o to, aby na nowo opracowano tę formę modlitwy. Chciał bowiem, aby kapłani oraz inni członkowie Kościoła mogli w doskonalszy sposób odprawiać tę modlitwę we współczesnych warunkach (por. KL nr 84).
Gdy to dzieło odnowy zostało obecnie ukończone, a papież Paweł VI zatwierdził je Konstytucją Apostolską Laudis canticum z dnia 1 listopada 1970 roku, Kongregacja Kultu Bożego poleciła wydać księgę opracowaną w języku łacińskim do odprawiania Liturgii Godzin w obrządku rzymskim i oświadcza, że obecne wydanie jest wydaniem wzorcowym.
Dekret obowiązuje bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.


Dan w siedzibie Kongregacji Kultu Bożego, dnia 11 kwietnia 1971 roku,
w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego.


 
ARTUR kardynał TABERA
Prefekt

A. BUGNINI
SekretarzWyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


©Teksty Liturgii Godzin - © Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum