Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Pomoc
Godzina Czytań


Godzina Czytań zawiera przede wszystkim teksty zaczerpnięte z obfitego skarbca Pisma świętego oraz wybrane fragmenty pism dotyczących życia duchowego, których autorami są doktorzy Kościoła i inni pisarze kościelni. Ponadto Godzina Czytań obejmuje również hymn i psalmy, kończy się zaś modlitwą. Przez to pozostaje Godziną przeznaczoną na modlitewne rozważanie Słowa Bożego.
Na mocy Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II Godzina Czytań może być odmawiana o każdej porze dnia; można odmawiać ją nawet poprzedniego dnia po odmówieniu Nieszporów i zapadnięciu nocy.
Godzina Czytań rozpoczyna się Wezwaniem, jeśli poprzedza Jutrznię; w innym wypadku rozpoczyna ją werset wypowiadany przez przewodniczącego modlitwie (o ile taki jest): Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, podczas którego należy się przeżegnać, oraz odpowiedź pozostałych uczestników modlitwy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Następnie wspólnie odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen., dodając poza okresem Wielkiego Postu również Alleluja. Podczas tej części Godziny Czytań zachowuje się postawę stojącą.
Teraz następuje odpowiedni hymn, nadający modlitwie charakter wspólnotowy. Można go recytować lub śpiewać. W trakcie tych czynności zachowuje się postawę stojącą.
Po hymnie następuje psalmodia, składająca się z trzech psalmów lub ich części wraz z odpowiednimi antyfonami. Sposoby odmawiania psalmów są bardzo różne. Zależą one np. od rodzaju literackiego psalmu, od języka, w którym się je odmawia i tego, jak wiele osób uczestniczy w ich odmawianiu. Można je śpiewać lub odmawiać w sposób ciągły lub na przemian, dzieląc wiersze między dwie strony chóru, albo na sposób responsoryjny. Zawsze jednak przed każdym psalmem odmawia się antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść następującego po niej psalmu. Natomiast po odmówieniu każdego psalmu lub jego fragmentu, jeśli psalm jest dłuższy i przedstawiony w kilku częściach, odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi... Dzięki temu starotestamentalne psalmy nabierają znaczenia nowotestamentalnego.
Przed czytaniami odmawia się werset, stanowiący rodzaj przejścia od modlitwy psalmami do słuchania słowa Bożego. Składa się on z dwóch części: pierwszą odmawia przewodniczący modlitwie, drugą - pozostali jej uczestnicy.
Po wersecie zamieszczono dwa czytania. Pierwsze pochodzi z Pisma świętego, drugie zaczerpnięto z pism Ojców Kościoła lub innych autorów kościelnych. Słucha się ich na siedząco. Każde z nich kończy się responsorium, odmawianym na przemian przez przewodniczącego modlitwie i pozostałych zebranych.
W niedziele (poza Wielkim Postem), podczas Oktawy Wielkanocy i Narodzenia Pańskiego, w uroczystości i święta po drugim czytaniu i jego responsorium odmawia się hymn Ciebie, Boże, chwalimy. Ostatnią jego część (od słów Zachowaj lud Twój, Panie) można wedle uznania opuścić.
Godzinę Czytań kończy się modlitwą przypadającą na dany dzień. Rozpoczyna się ją od wezwania: Módlmy się. Na jej zakończenie wszyscy odpowiadają Amen. Jeśli Godzinę odprawia się wspólnie, przewodniczący dodaje: Błogosławmy Panu, a pozostali odpowiadają Bogu niech będą dzięki.
Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię niedzieli lub uroczystości, po drugim responsorium odmawia się pieśni i czyta się Ewangelię (tak, jak to podano w Dodatku). Następnie dodaje się hymn Ciebie, Boże, chwalimy i modlitwę końcową.
Jeśli Godzinę Czytań odprawia się bezpośrednio przed jakąś inną Godziną, np. Jutrznią, w Godzinie Czytań można odmówić hymn tej następującej Godziny; opuszcza się modlitwę i wersety końcowe (Błogosławmy Panu) i przechodzi od razu do psalmodii następnej Godziny.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum